Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Απαντήσεις στα συχνότερα ερωτηματά σας.

Ο ρυθμός και η ένταση με τα οποία το κάθε παιδί ανταποκρίνεται στη λογοθεραπεία ποικίλλουν. Συνήθως δεν μπορούμε να προβλέψουμε με απόλυτη ακρίβεια την διάρκεια της λογοθεραπευτικής παρέμβασης. Η φύση της διαταραχής, είναι αυτή που ουσιαστικά ορίζει τη διάρκεια της θεραπείας. Παράλληλα όμως, υπάρχουν και άμεσα αποτελέσματα. Πιθανόν να δείτε κάποιες άμεσες θετικές αλλαγές και μία σταθερή τάση για βελτίωση.
· Δεν μπορεί να προφέρει σωστά ένα συγκεκριμένο γράμμα ή ήχο
· Συχνά επαναλαμβάνει λέξεις ή τραυλίζει
· Σας προβληματίζει η ένταση, η χροιά ή η “ποιότητα” της φωνής του
· Είναι πάνω από 2,5 ετών και χρησιμοποιεί ελάχιστες λέξεις συνολικά (έως 15 – 20)
· Οι ξένοι δεν καταλαβαίνουν τι λέει
· Δυσκολεύεται να εκφράσει τις σκέψεις του εύκολα και καθαρά
· Δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις οδηγίες σας
Ωστόσο για να απαντηθεί με βεβαιότητα το παραπάνω ερώτημα, ο ορθός κι επιστημονικός τρόπος είναι να γίνει μια λογοθεραπευτική αξιολόγηση.
Οι γονείς έχουν κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία της λογοθεραπείας. Παρατηρούν την εξέλιξη του παιδιού στο σπίτι και το βοηθούν να εξασκείται ώστε να πετυχαίνει τους στόχους του. Ο λογοθεραπευτής βρίσκεται πάντα σε επικοινωνία με τους γονείς καθοδηγώντας τους και επισημαίνοντας ασκήσεις ή τρόπους για την εξέλιξη του παιδιού.
Το κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Μέσω των ασφαλιστικών σας ταμείων είναι δυνατόν να καλύψετε όλο το χρηματικό ποσό για τις θεραπείες ή ένα μέρος αυτού. Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:
1. Θα πρέπει να πάρετε έγκριση για θεραπείες από κάποιο δημόσιο φορέα (ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή νοσοκομείο)
2. Να σας εγκρίνει τις θεραπείες ο ελεγκτής ιατρός του ταμείου σας
3. Να ξεκινήσετε θεραπείες στο κέντρο μας και με την απόδειξη μας, την βεβαίωση της έγκρισης και κάποια άλλα δικαιολογητικά να τα καταθέτετε κάθε τέλος του μήνα στο τμήμα παροχών του ταμείου σας.
4. Το ασφαλιστικό σας ταμείο θα σας καταθέτει τα χρήματα που δικαιούστε για τις θεραπείες στον τραπεζικό σας λογαριασμό.
Η έγκαιρη παρέμβαση σε καθυστέρηση του λόγου ή διαταραχή, θα βοηθήσει το παιδί να αποφύγει δευτερογενείς συνέπειες, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένη κοινωνική δραστηριότητα, φόβο για επικοινωνία και προσωπική έκφραση. Σε μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά μπορεί να εμφανιστούν μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την εξέλιξη του λόγου τους.
Η λογοθεραπεία είναι μία σειρά προσεκτικά σχεδιασμένων βημάτων προς τη θεραπεία. Ο λογοθεραπευτής επικεντρώνεται στις δεξιότητες που πρέπει να κατακτηθούν και επιδιώκει τους στόχους του μέσα από το παιχνίδι, την επανάληψη ασκήσεων, τη συζήτηση. Οι δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται το παιδί γίνονται σταδιακά όλο και πιο δύσκολες. Έτσι, παραδείγματος χάρην το παιδί θα εξασκήσει την σωστή άρθρωση ενός ήχου πρώτα σε λέξεις και μετά σε φράσεις και στη συνέχεια σε μεγαλύτερες προτάσεις.
Καθ’όλη τη διαδικασία της παρέμβασης , ο λογοθεραπευτής επιβραβεύει και ενισχύει τις σωστές απαντήσεις και αντιδράσεις του παιδιού. Δίνει σαφείς απαντήσεις στο παιδί σχετικά με το ποιες αντιδράσεις ή επικοινωνιακές προσπάθειες του είναι σωστές και ποιες όχι. Οι στόχοι πρέπει να είναι επιτεύξιμοι ώστε το παιδί να παίρνει την ικανοποίηση ότι τα καταφέρνει καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης, ιδίως στην αρχή.
Ο χρόνος έναρξης λογοθεραπευτικού προγράμματος είναι άμεσα εξαρτώμενος από το είδος της διαταραχής. Αναλυτικότερα τα παιδιά που έχουν κάποια νευρολογική διαταραχή ή μιλάμε για κάποιο σύνδρομο η παρέμβαση πρέπει να ξεκινήσει από τον πρώτο χρόνο της ζωής τους.
Στα παιδιά με ψυχοκινητική καθυστέρηση ή Διάχυτη Αναπτυξιακή διαταραχή η λογοθεραπεία μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 24 μηνών. Ωστόσο τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην παραγωγή ήχων – φωνημάτων η λογοθεραπεία ξεκινά από την ηλικία των 3,5 ετών, εφόσον είναι βέβαιο ότι δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι διαφορετικού τύπου.

Έχετε κάποια απορία?

Ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.