Συμβουλευτική Γονέων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η ψυχολογική στήριξη παιδιών και εφήβων είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Πολλές φορές η συμβουλευτική γονέων μπορεί να είναι απαραίτητη συγχρόνως με τη θεραπεία του παιδιού με σκοπό οι γονείς να στηρίξουν από την πλευρά τους τη θεραπεία του παιδιού.

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενισχύσει τους γονείς στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους και να τους βοηθήσει να αναζητήσουν εποικοδομητικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους. Απώτερος σκοπός είναι οι ίδιοι να ενδυναμώσουν το ρόλο τους και να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις με τα παιδιά τους, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να ωριμάσουν και να εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
  • Ημερομηνία
    2024-06-13 14:26:01